March 12, 2017

मुंबईकरांना दहीहंडीची शासकीय सुटी

Written by

dahihandi

dahihandi
मुंबई- देशभरात मुंबईचा दहीहंडी उत्सव प्रसिद्ध असून, तो साजरा करण्यात मुंबईकरांचा असणारा उत्साह आणि सक्रिय सहभाग लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गोपाळकाल्यानिमित्त गुरुवारी २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांसाठी स्थानिक सुट्टी जाहीर केली आहे. राज्य शासनाने परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांतील शासकीय, निमशासकीय कायालयांना ही सुटी लागू मिळणार आहे. नोव्हेंबर, 1958 मधील शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार ही स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

The post मुंबईकरांना दहीहंडीची शासकीय सुटी appeared first on Marathi News paper Online Maharashtra latest articles.

Category : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *