वेरूळ : भाग ७ – नवी सफर (रावण की खाई)

वेरूळ : भाग ६ - नवी सफर (दशावतार लेणे)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्थौण नृसिंहाचे हे अप्रतिम शिल्प बघून होताच आपली दशावतार लेण्याची सफर संपते.
आता पुढची सफर आहे ती लेणी क्र. १४ अर्थात "रावण की खाई" ची
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रावण की खाई अर्थात लेणी क्र. १४. ही आहे दशावतार लेणीच्या शेजारीच. पण त्याप्रमाणे दुमजली मात्र नाही. नक्षीदार कोरीव स्तंभ असलेला सभामंडप, समोरील बाजूस गर्भगृह आणि गर्भगृहाच्या पाठीमागून जात असणारा प्रदक्षिणामार्ग अशी याची रचना. ह्या लेणीत शैव आणि वैष्णव असा दोन्ही प्रकारची शिल्पे आहेत. त्याच बरोबर देवीच्या शिल्पांनाही इथे स्थान आहे. गर्भगृहात शिवलिंग नसून पीठ स्थापन केलेले आहे अर्थात त्यावरील मूर्ती आज अस्तित्वात नाही पण पीठामुळे येथे पूर्वी देवी अथवा विष्णूमूर्ती स्थापित असावी असे मानण्यास पुरेसा वाव आहे त्यातही येथी सुरुवातीच्या दोन्ही भिंतींवर दुर्गा आणि महिषासुरमर्दिनी तसेच गर्भगृहाच्या द्वारावर सरितादेवींच्या मूर्ती असल्याने हे लेणे मूळचे देवीसाठीच असल्याचे मला वाटते. हे लेणे साधारण ७ व्या ते ८ व्या शतकात खोदले गेले असावे आणि ह्यांची निर्मिती राष्ट्रकूट कालखंडात झाली असावी पण येथील द्वारपालांच्या शैलीवर कलचुरी शैलीचा मोठा प्रभाव आहे.
येथील रावणानुग्रहाच्या मूर्तीवरूनच ह्या लेणीला नंतरच्या काळात 'रावण की खाई' असे नाव पडले असावे.

चला तर आता हे लेणे बघायला सुरुवात करू

लेणीत प्रवेश करताच समोरच गर्भगृह दिसते तर डाव्या बाजूच्या भिंतीवर वैष्णव तर उजव्या बाजूस शैव शिल्पपट आहेत तर गर्भगृहाच्या उजव्या बाजूचे भिंतीवर सप्तमातृकांचा अतिशय भय शिल्पपट आहे आणि तेच इथले प्रमुख आकर्षण.

सुरुवातीला आधी गर्भगृह पाहूयात.

गर्भगृह

ह्या गर्भगृहाच्या दोन्ही बाजूंना स्तंभ असून सभामंडप आणि अंतराळ ह्या स्तंभांमुळेच विभागले गेले आहेत. गर्भगृहांच्या दोन्ही द्वारांवार मकरारूढ गंगा तर कूर्मारूढ यमुना असून त्यांच्या जोडीला स्त्री सेविका आणि द्वारपालही आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे गर्भगृहात आज फक्त पीठ अथवा वेदी शिल्लक राहिलेली असून येथे देवीची मोर्ती स्थापित असावी असा तर निश्चितच करता येतो.

१. लेणीचा दर्शनी भाग

a

२. मूर्तीविहिन गर्भगृह

a

३. डावीकडे यमुना, मध्यभागी द्वारपाल व उजवीकडे गंगा सेविकांसह

a

गर्भगृह पाहिल्यानंतर आता डाव्या बाजूचे शिल्पपट पाहण्यास सुरुवात करू.
प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर डाव्या बाजूच्या भिंतीतच हे उठावातील शिल्पपट कोरलेले आहेत.

पहिलेच शिल्प आहे ते दुर्गेचे

दुर्गा

हातामध्ये त्रिशूळ धारण केलेली चतुर्भुज दुर्गा आपले वाहन सिंहाच्या पाठीवर एक पाय ठेवून मोठ्या डौलाने उभी आहे. एक हात गुडघ्यावर आधारासाठी ठेवला असून उरलेल्या दोन्ही भग्न हातांमध्ये चक्र आणि खङ्ग असावे. वरील दोन्ही बाजूस विद्याधर आहेत.

४. दुर्गा
a

ह्यानंतर येतो तो गजान्तलक्ष्मीचा शिल्पपट

गजान्तलक्ष्मी

हे शिल्प नेहमीपेक्षा किञ्चित वेगळे आहे. कमळवेलींनी भरलेल्या एका सरोवरातील कमळावर लक्ष्मी बसलेली असून दोन सेवक सरोवरातच उभे राहून वरील बाजूस लक्ष्मीच्या दोन्ही बाजूंना उभे असलेल्या सेवकांकडे पाण्याने भरलेले हंडे देत आहेत. हे सेवक हेच हंडे लक्ष्मीच्या वरचे बाजूस असणार्‍या दोन दोन हत्तींकडे देत आहेत व हे चार हत्ती लक्ष्मीच्या मस्तकी पाण्याचा अभिषेक करीत आहेत. अतिशय सुंदर असे हे शिल्प आहे.

५. गजान्तलक्ष्मी

a

ह्यानंतर इथले एक देखणे शिल्प येते ते म्हणजे भूवराहाचे

भूवराह

भूवराह हा विष्णूचा तिसरा अवतार. हिरण्याक्षाचा वध करून समुद्रात बुडालेल्या पृथ्वीला हा पुन्हा योग्य जागी स्थिरस्थावर करतो.
शंख, चक्र धारण करणारा हा भूवराह नागाच्या वेटोळ्यावर एक पाय टेकवून व दुसरा पाय जमिनीवर टेकवून मोठ्या डौलाने उभा आहे. आपला केशसंभार त्याने पाठीवर सोडला असून त्याच्या मुखातून सुळा बाहेर आला आहे. तर वराहाच्या एका हातावर आपला एक पाय दुसर्‍या पायांत मुडपून भूदेवी अर्थात पृथ्वी अगदी निर्धास्त मनाने उभी आहे. आपला तोल सांभाळण्यासाठी तिने वराहाच्या मुखावरच कोपर टेकवून आधार घेतला आहे.

६. भूवराह
a

ह्यानंतरचे शिल्प आहे ते विष्णू आणि त्याच्या दोन स्त्रियांचे

भूदेवी आणि श्रीदेवीसह विष्णू

इथे विष्णूमूर्तीचे दोन पटांत विभाजन केलेले आहे. खालील बाजूचे शिल्पपटांत मुरलीधर कृष्णाची शिल्पे आहेत तर वरील बाजूचे शिल्पपटांत विष्णू हा दोन स्त्रीयांसह बसला आहे त्यातील एक आहे लक्ष्मी अर्थात श्रीदेवी तर दुसरी आहे पृथ्वी अर्थात भूदेवी. विष्णू हा पृथ्वीचे पालन करीत असल्याने पृथ्वीला पतीस्वरूपच मानला गेलाय. येथील शिल्पांत स्त्रीसुलभ मत्सर अगदी स्पष्टपणे दिसून येतो. एकीच्या गालावर विष्णूने आपला एक हात ठेवलाय त्यामुळे मत्सर वाटून दुसरीने रागाने आपली मान किञ्चित दुसरीकडे वळवली आहे त्यामुळे विष्णू आपला दुसरा हात तिच्या गुडघ्यावर ठेवून तिची समजूत काढण्याच्या प्रयत्नात आहे.

७. भूदेवी आणि श्रीदेवीसह विष्णू
a

ह्यानंतरचे शिल्प आहे ते विष्णू-लक्ष्मीचे

विष्णू लक्ष्मी

८. विष्णू लक्ष्मी मकरतोरणात बसलेले असून दोन्ही बाजूस सेवक सेविका आहेत.

a

इथे डाव्या बाजूच्या भिंतीवरील शिल्पे संपतात.

९. डाव्या बाजूच्या भिंतीवरील शिल्पपट

a

आता उजव्या बाजूचे शिल्पपट पाहण्यास सुरुवात करू अर्थात आपण येथे फेरी मारत असल्याने प्रवेशद्वारापासून सुरुवात न करता गर्भगृहाच्या उजवीकडून शिल्पे पाहण्यास सुरुवात करूयात.

येथील शिवमूर्तींचे वर्णन माझ्या ह्याआधीच्या लेखांत कित्येकदा आल्याने पुनरुक्ती न करता त्यांची येथे केवळ छायाचित्रे देतो.

१०. अंधकासुरवध शिवमूर्ती

a

११. रावणानुग्रह शिवमूर्ती

a

१२. नटराज शिव

शिवाच्या डाव्या बाजूस मृदंग वाजवणारे शिवगण तर उजवे बाजूस पार्वती आहे.

a

१३. अक्षक्रीडारत शिव पार्वती

वरच्या पटांत अक्षक्रीडेत नाराज झालेल्या पार्वतीला समजावणारा शिव तर खालच्या बाजूस नंदीला उगा छळणारे शिवगण आहेत.

a

१४. महिषासुरमर्दिनी

हे शिल्प प्रवेशद्वाराच्या उजवे बाजूच्या भिंतीवर येते म्हणजे दुर्गेच्या बरोबर समोरील बाजूस.
एका हाताने महिषाचे मुख दाबून धरत त्याजवर त्वेषाने आपला एक पाय रोवत दुर्गा महिषासुराचा वध करण्यास तयार झाली आहे तर सिंहाने महिषाचा पुठ्ठा आपल्या जबड्यात पकडला आहे.

a

१५. उजवे बाजूचे शिल्पपट

a

इथल्या दोन्ही बाजूंच्या भिंतीवरील शिल्पपट पाहून गर्भगृहाला फेरी मारत आपण येतो तो एका भव्य शिल्पपटासमोर अर्थात सप्तमातृकांसमोर.

सप्तमातृका शिल्पपट

हा शिल्पपट वेरूळमधील सप्तमातृकांपटांपैकी सर्वात भव्य आहे. वेरूळमधील इतर मातृकापटांसारखीच याची रचना. मातृकांच्या डावीकडे वीरभद्र तर उजवीकडे गणेश आणि गणेशाच्या बाजूला सर्वसंहारक काल-काली अर्थात असितांग भैरव.

सर्वसाधारणपणे नेहमीच्या सप्तमातृकापटांत वीरभद्र, मातृका अआणि गणेश आढळतात तर वेरूळच्या शिल्पपटांत ह्या सर्वांबरोबरच काल-काली पण आढळतात. मातृका ह्या मातृदेवता अर्थात प्रजननाचे प्रतिक तर काल-काली साक्षात मृत्युचे प्रतिक एका परीने जन्म मृत्युचे जीवनचक्र दर्शवणे हाच ह्या शिल्पांचा हेतू असावा.


सुरुवातीस आहे तो वीरभद्र अर्थात हा मातृकांच्या शेजारी नसून त्यांना काटकोनात आहे. इथे त्रिशूळ, डमरू नसून त्याऐवजी हातात परशु आहे. शंकराच्या अशा रूपाला चंडिकेश्वर म्हणतात व हे परशुधारी शिल्प दक्षिणेत जास्त प्रचलित आहे.

१६. वीरभद्र

a

ह्यानंतर आहेत त्या सप्तमातृका आणि गणेश
मातृकांची वाहने त्यांच्या उच्चासनाखालच्या पट्टीवर कोरलेली असल्याने ह्या मातृका अगदी सहजी ओळखता येतात. प्रत्येकीच्या हाती त्यांची बाळे आहेत. कुणी मांडीवर खेळत आहे, कुणी स्तनपान करीत आहे, कुणी आईने दिलेला खाऊ खात आहे तर कुणाची आई त्याच्या मस्तकाचे अवघ्राण करीत आहे.

ह्या मातृका आणि त्यांची येथे कोरलेली वाहने क्रमाने अशी

ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मी - वाहन हंस
माहेश्वरी - वाहन नंदी
कौमारी - वाहन मयुर
वैष्णवी - वाहन गरूड
वाराही - वाहन वराह
ऐन्द्राणी अथवा ऐन्द्री - वाहन हत्ती
चामुंडा - वाहन घुबड

ह्यातील इतर मातृकांची वाहने नेहमीच कायम राहिलेली दिसून येतात तर काही चामुंडा बर्‍याचदा प्रेतावर तर काही वेळा कुत्रा, शृगाल (कोल्हा - पाहा कैलास लेणीतील यज्ञशाळा) तर वाराही महिषावर बसलेली आढळून येते.

तर गणेशाच्या खालच्या बाजूस लाडू अथवा मोदकपात्र आहे.

१७. ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही

a

१८. माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्राणी, चामुंडा आणि गणेश

a

गणेशाच्या शेजारी आहेत त्या दोन भयप्रद मूर्ती अर्थात काल काली.

काल काली

मृत्युचे प्रतिक असलेल्या ह्या कालाला असितांग भैरव असेही म्हणतात.
हाडाचा सापळाच असलेल्या कालाच्या पायाचा आधार एका प्रेतरूपी सांगाड्याने पकडला आहे तर ह्या असितांग भैरवाच्या शेजारीच कालीची भयप्रद मूर्ती आहे.

१९. काल - काली

a

२०. संपूर्ण सप्तमातृकापट- वीरभद्र, गणेश आणि काल-कालीसह

a

वेरूळला जर कधी गेलात तर हे लेणे आणि हा शिल्पपट तर अवश्य बघाच.

अरे हो, ह्या लेणीच्या खालचे बाजूलाच अंतर्भागात खोल खोदले गेलेले एक पाण्याचे टाके पण आहे. पाणी जरी असले तरी आज ते पिण्यायोग्य मात्र नाही. टाक्यात जाण्यासाठी पायर्‍या खोदलेल्या आहेत.

२१. पाण्याचे टाके.

aयेथे आपली 'रावण की खाई' ची सफर संपते. ह्याच्या पुढचे लेणी क्र. १३ हे अपूर्णावस्थेत कोरलेले असून आत काहीही नाही.

२२. लेणी क्र. १३

a

आतापर्यंतचे मागचे सर्व भाग पाहता जैन आणि ब्राह्मणी लेणी येथे पूर्ण झाली आहेत आता शिल्लक आहेत ती वेरूळयेथील सर्वात जुनी लेणी अर्थात १ ते १२ ह्या क्रमांकाची बौद्ध लेणी. ती पाहूयात पुढच्या भागात.

क्रमशः
Original link http://borkarsagar.blogspot.com/

भागवत आरती व पसायदान

भागवत आरती व पसायदान
आमच्या ग्रामविकास भागवत कमेटीच्या वतिने श्रीमद भागवत ज्ञानयज्ञ व ग्रामस्वच्छता सप्ताहाच्या आयोजनाचं हे १२ वे वर्ष.
दिनांक : १७ एप्रिल ते २४ एप्रिल २०१४

Filed under: आरती, VDO Tagged: भक्तीगीत

Original link http://gangadharmute.wordpress.com

बगळा आणि खेकडा यांची झुंज
नरहरी म्हणे.....
1...


बगळा आणि खेकडा यांची झुंज
एक विराट आटपाट नगर होतं. मोठमोठे तलाव होते. तळी होती. मासे मुबलक होते. बगळ्यांची चैन होती. कितीही खा, कमतरता नाही. एकदा फार मोठा दुष्काळ पडला.सगळे तलाव आटून गेले. पाण्यातले मासे मरून गेले. उरलेसुरले बगळ्यांनी खाऊन टाकले.मासे संपले आता जगायचे कसे? बगळ्यांना चिंता पडली. मोठा बगळा म्हणाला, काळजी करू नका. शेजारच्या राज्यातील डोंगराच्या पलिकडे मोठमोठे तलाव आहेत. मी करतो व्यवस्था. तो तिकडे गेला. त्याने तलावाला सदिच्छाभेट दिला. माशांशी संवाद साधला. तो म्हणाला, "गड्यांनो, इकडे मला हालाखीची परिस्थिती दिसते. तुमचे राज्य फारच मागासलेले दिसते. माझ्या राज्यात चला. बघा आमच्या राज्यात आम्ही डोंगराएव्हढा विकास केलेला आहे.परमेश्वराला पर्याय आम्हाला सापडला आहे. आमचा राजा म्हणजे प्रतिपरमेश्वर नाही तर खुद्द परमेश्वरच आहे. दुष्काळ आम्हाला माहितच नाही. बारामाही दुथडी भरून वाहणार्‍या नद्या, नी तुडुंब भरलेले असंख्य तलाव ही आमच्या राज्याची जगात ओळख आहे. तुमच्या राज्याचं काही खरं नाही. तळ्याचं पाणी आटत चाललय.तुम्हाला लवकरच उपाशी मरावे लागेल.तेव्हा आत्ताच जागे व्हा. माझ्यासोबत या. मी तुम्हाला आरामच आराम मिळेल याची व्यवस्था करतो.सगळी सुखं तुमच्या समोर हात जोडून उभी असतील.माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी तुमची मान झुकू देणार नाही."
एक मासा धीट होता.तो म्हणाला, "पण आजवरचा इतिहास सांगतो, बगळे माशांना खातात.तुमचा भरवसा काय?"
बगळा म्हणाला, "मी वेगळा बगळा आहे. मी माश्यांवर अतोनात प्रेम करतो. माझ्या राज्यात येऊन बघा. तुमची खात्री पटेल.आमच्या विरोधकांनी पसरवलेल्या अफवांवर अजिबात विश्वास ठेऊ नका. इतिहास काहीही असो, तुम्ही मला एक संधी देऊन बघा.आम्ही बगळे आता बदललो आहोत.माझ्या राज्यात...."
बरेच मासे भारावून गेले. शंका व्यक्त करणारांना ते म्हणाले, " याला एक संधी द्यायला काय हरकत आहे?"
एक मासा तयार झाला. तो बगळ्यासोबत गेला.बगळ्याने त्याला आपल्या राज्यात नेले. त्याचा सत्कार केला. सगळ्या उपाशी बगळ्यांना त्याने बोलावले, म्हणाला, " याला प्रेमाने आणि सन्मानाने वागवा. खा पण प्रेमाने खा. त्याचा अपमान होणार नाही, याची काळजी घ्या."
सगळ्या बगळ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. त्यांनी माशाला आदराने वागवले. सन्मानाने खाल्ले. त्याचे काटे त्यांनी  स्मृती म्हणून आदरपुर्वकन जतन करून ठेवले. दुसरा दिवस दुसरा मासा तयार झाला. तिसरा दिवस... चौथा दिवस...
चौदा वर्षे मजेत गेली.बगळेकंपनी नेत्यावर खूष होती. म्हणाली, असा मुत्सद्दी, वेगळा नी नि:स्पृह नेता झाला नाही.
शेजारच्या राज्यातले सगळे मासे संपून गेले.त्यांच्या काट्यांचे सन्माननीय स्मृतीवन उभारण्यात आले. सगळ्या झाडांखाली काट्याचे ढीगच ढीग.
"वेगळा" बगळा विचार करू लागला. मासे तर संपले, आता पुढे काय?
त्याने आपला मोहरा खेकड्यांकडे वळवला, तो त्यांना म्हणाला, "गड्यांनो, माझ्या राज्यात चला.बघा, मी कसा राज्याचा विकास केलाय. माझ्या राज्यात दह्यादुधाच्या नद्या वाहतात. तुमच्या राज्यातले सगळे मासे माझ्यावर विश्वास ठेऊन माझ्या राज्यात आले. बघा तरी ते किती मजेत जगतायत.निदान ते पाहायला तरी चला.माझ्या राज्यात...."
खेकडे म्हणाले, "ते सगळे ठिक आहे.पण आम्ही तुझ्यावर का विश्वास ठेवावा?आमचा बगळ्यांच्या बाबतीतला पुर्वानुभव चांगला नाही."
बगळा म्हणाला, "इतिहास विसरा. पुढे चला. तेचतेच कितीवर्षे उगाळणार आहात? मला सगळ्या विश्वाने क्लीनचीट दिलेली ती तरी पहा.माझ्यावर भरोसा ठेवा. मी तुम्हाला स्वर्गीय आनंद देईन.तक्रारीची संधीच ठेवणार नाही. माझ्यासोबत आलेल्या तुमच्या राज्यातल्या माशांना विचारा....."
एक खेकडा तयार झाला. तो म्हणाला, "मी तुझ्यासोबत यायला तयार आहे, पण माझ्या काही अटी आहेत."
वेगळा बगळा म्हणाला, तुझ्या सगळ्या अटी मला मान्य आहेत. चर्चेनी आणि संवादानेच प्रश्न सुटतात. माझ्या राज्यात...."
खेकडा म्हणाला, "अट क्र.१, मी तुझ्यासोबत येईन, पण तुझ्या चोचीत धरून तुला मला नेता येणार नाही. मी तुझ्या मानेवर बसेन.माझ्या दोन पायांनी मी तुझ्या मानेला धरीन."
बगळा म्हणाला, " तू जे काही म्हणशील ते सगळे मला मंजूर आहे."
खेकडा निघाला. ते बगळ्याच्या राज्यात पोचले.
मात्र खेकडा सावध होता. त्याची नजर चौफेर फिरत होती. मासे कुठे दिसतच नव्हते. माशांच्या काट्यांचे ढीगच ढीग लागलेले होते.प्रसंग बाका होता.खेकडयाने परिस्थिती ओळखली.बगळा आपल्याला खाणार हे लक्षात येताच, खेकड्याने आपल्या नांग्या आवळल्या.बगळ्याच्या मानेवरचा ताण वाढला.बगळा म्हणाला, "मित्रा तू हे काय करतोयस? माझी मान का आवळतोयस?"
खेकडा म्हणाला, "मोठ्या दादा, तू मला सोड.मी तुझी मान सोडतो. पण लक्षात ठेव, मी माशांसारखा सहजासहजी मरण पत्करणार नाही.तु आणि तुझे भाऊबंद मला मारणार असाल तर मी तुला जिवंत सोडणार नाही. आपण दोघे मित्र आहोत. तरीही तुम्ही मला मारणार असाल तर मी तुला मारूनच मरेन.आपण दोघे सोबतच मरूया...."
"वेगळा" बगळा  विचार करू लागला......
आणि त्याने खेकड्यावरची पकड सैल केली....
खेकड्याने बगळ्याच्या मानेवरची पकड सैल केली.............Original link http://harinarke.blogspot.com/

Trouble brews up again in Malacca Straits

Everything appeared peaceful and normal at midnight, aboard Naninwa Maru-1, a Japanese tanker ship as it cruised along the Malaysian coast on the night of 16thApril 2014, carrying Diesel oil to Myanmar from Singapore. Most of the crew members, who were of Indonesian, Thai, Myanmar and Indian nationalities, were fast asleep except for the ones, who were on duty. Around 1 AM one of the crew members could not believe his own eyes as he saw about five or six men armed men with a pistol and a (machete) suddenly appear aboard the ship. Before the surprised crew could offer any resistance, pirates subdued and tied up the crew, robbed the vessel and took control.

The pirates then must have signaled their accomplices because suddenly from no where, two tanker ships appeared on the horizon. The pirates briskly started pumping the Diesel from the tanks on Naninwa Maru-1 to these two tankers. The pirates after pumping out more than half of the 5 million liters of diesel, made off. Several hours later after the attackers had fled, the crew discovered three shipmates were also missing, presumably taken as hostage. Malaysian domestic media report that the abducted men were Indonesians. The possibility of these men being accomplices of the pirates can not be denied. Only further investigation would bring out the truth. The ship is now berthed off Port Klang, Malaysia’s main port, for investigations.

The incident took place when Naninwa Maru-1 was just 16 Nautical miles away from the Malaysian coastline. No great imagination is required to guess that the tanker was in the waters of the Malacca Straits. A place that has a long history of pirates hijacking ships passing through the channel. Malacca is located some two hundred kilometers north of Singapore. The city is the capital of State of Malacca within federal Malaysia. What makes Malacca so special is the narrow patch of sea along its shoreline. This funnel shaped narrow strip of Sea, called straits of Malacca, is sandwiched between Malaysian coast line on the eastern side and Indonesian island of Sumatra on the western side. In fact, at the narrowest part, which happens to be located near the city of Malacca, the straits are just a few kilometers wide. What makes the Malacca straits important as well as most crucial for the world’s shipping is the fact that this is the shortest practical opening for any sea faring ship sailing from South China Sea to the Indian Ocean or vice versa. (The other sea lane is through Sunda strait, between islands of Java and Sumatra in Indonesia. This route is much longer compared to Malacca straits sea lane.)
About 50000 ships cross this narrow strip of Sea every year. I read somewhere, that each and every day 15 million barrels of crude oil is transported through the straits. 70% of the oil that China consumes every year passes through here. If due to some reasons, the straits are closed to shipping, half of world’s shipping fleet would be forced to divert their sea faring routes. Straits of Malacca actually connect the Andaman Sea on the west to the South China Sea near Singapore. It is a true bottle-Neck of the world.

The US Energy Information Administration identifies the Malacca Strait, which connects the Indian Ocean with the South China Sea and Pacific Ocean, as one of the world’s two “most strategic choke points” for oil trade along with the Strait of Hormuz in the Persian Gulf. It is the shortest sea route between the Middle East and Asia with about 15.2 million barrels of oil a day transported along the waterway in 2011, according to the EIA. About 90 percent of that was crude.

Speaking historically, Malacca straits was always considered as one of the most dangerous places on Sea, as with such heavy cargo traffic, sea pirates found it extremely lucrative for their criminal activities. Even in recent history, there have been case of piracy in Malacca straits. In the year 1999, a 9000 ton freighter named as MV Alondra Rainbow had disappeared from here, when on way to Japan with a cargo of Aluminum ingots. This ship with a crew of 17 was abducted by some 15 armed gangsters. After a week, the crew was found floating helplessly in a rubber life boat near Thailand coast with no trace of their ship. After a month, Indian Navy and the Coast guard, discovered a ship of similar description near the Indian coast. The ship was chased and fired upon by the Indian Coast guard, when the pirates surrendered. It was found on inspection, that half of the ship’s cargo was gone, the name of the ship was changed, it was showing a different flag and the pirates were trying to flood the ship to sink it. In the year 2002 alone, 36 ships were attacked here. In 2003, 60 ships were attacked. When the situation reached such alarming proportions, the insurance companies started declaring the Malacca straits area as war zone and refused to insure the ships or the cargo. US government indicated that unless littoral states take effective action, US navy would have to patrol this area. After this, Governments of Malaysia, Indonesia, Thailand and Singapore realized the gravity of the situation and started joint patrolling. There was a realization soon that the naval resources of these countries were not adequate for the task This lead to an agreement between as many as 16 nations including India, from the surrounding areas, to provide protection to shipping in the straits.. This agreement is known as ‘Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia’. After this agreement, the piracy in the straits has reduced almost to nil. Indian Navy participates in this security environment as per this agreement and Indian Naval ships are seen patrolling frequently in the Straits of Malacca.

The situation in Malacca straits then improved dramatically. Perhaps because of the measures taken by various Governments, only one fishing vessel was the only ship that was hijacked in the Strait of Malacca in all of 2012 according to the statistics available on International Maritime Bureau web site. Unfortunately, pirating seems to be picking up again in the Malacca straits and nearby areas, this year. On 10th October 2013, an oil-products tanker was hijacked off Malaysia’s Pulau Aur in the South China Sea on Oct. 10, about 67 miles northeast of Singapore. Pirates stole the ship’s cargo before abandoning it on Oct. 15, the IMB’s website shows. This vessel is believed to be Danai 4, carrying marine gasoil from Singapore to Vietnam.

Within just a month from this act of piracy, the pirates struck again on 7th November 2013, five pirates armed with guns and knives boarded 3,254 deadweight tonne (dwt) GPT-21 tanker operated by Singapore firm Global Unique Petroleum about 7.3 nautical miles (13.5 kilometers) west of Malaysia’s Pulau Kukup in the Strait of Malacca, about 34 miles west of Singapore. The armed hijackers tied up all the crew members and held them hostage in one cabin. Later they ordered the Master to steer the ship to a pre-designated position where another unknown orange hull tanker came alongside. The C/O and the bosun were forced to operate the mooring winches and then the cargo pumps and valves to transfer oil into the unknown tanker. The pirates, prior to leaving the hijacked tanker, also stole personal belongings of the crew. The gasoil cargo on ship could be worth more than $2.7 million according to some Singapore sources.Singapore headquarters of the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) says that as things stand, attacks by gangs armed with guns and knives on shipping in the Malacca Strait have ranged from 12 to 20 incidents a year over the last three years. According to Regional security officials, armed gangs prowling the Malacca Strait may be part of a syndicate that can either have links to the crew on board the hijacking target or inside knowledge about the ship and cargo. Such hijacks lead to seizing tankers so that gasoil cargoes can be transferred and sold on the black market.

Malacca straits waters remain a hotbed for pirate attacks and petty theft and unless strong measures are taken by the regional Governments, such incidences shall continue to take place.

24thApril 2014

Original link http://www.akshardhool.com/

Crazy grandma prank

@ haha.nu

Original link http://haha.nu

Three generations feeding

@ haha.nu

Original link http://haha.nu

30 creative business card


@ haha.nu

Original link http://haha.nu

Satan, the game maker

You know 2048 and Flappy Bird are hard right? Try this, after the click.

@ haha.nu

Original link http://haha.nu

पुन्हा पुन्हा मी

(छायाचित्र सौजन्य: ज्योती
.
.
तुझ्या रुपाला स्मरत राहतो पुन्हा पुन्हा मी
जगत राहतो मरत राहतो पुन्हा पुन्हा मी

बाल्कनीत तू दिवसातुन एकदा दिसावी
येणे जाणे करत राहतो पुन्हा पुन्हा मी

कसे सावरू घोर तुझा हा रूपचंद्रमा
चकोर वेडा ठरत राहतो पुन्हा पुन्हा मी

तुला मिळावी ऐसपैस बसण्याला जागा
हृदयाला आवरत राहतो पुन्हा पुन्हा मी

ओझरती तू दिसता होई धांदल 'तुष्की'
नयन घागरी भरत राहतो पुन्हा पुन्हा मी

 ~ तुष्की
वाशींग्टन, २४ एप्रिल २०१४, २१:००

Original link http://yetaajaataa.blogspot.com/